nieuws

08-12-2016
Ondernemerschap én passie vaste ingrediënten voor succesvol herbestemmen
De combinatie van ondernemerschap én een herbestemd pand vraagt nogal wat van je als initiatiefnemer...
lees meer »
05-09-2016
Open monumentendag
Aanstaande zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. DBF is eigenaar van een aantal monu...
lees meer »
01-09-2016
Groninger Dorpen organiseert 24 september 2016 Excursie ‘Langs Zorgzame Dorpen’
De zorg verandert. Steeds meer dorpen starten een zorgzaam bewonersinitiatief.
Ben jij iemand die...
lees meer »
11-04-2016
DBF geeft mede uitvoering aan project Team Langdurige leegstand Sudwest Fryslân
Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de g...
lees meer »
07-04-2016
Oplevering eindrapport Herverkaveling Balk
In januari 2015 begonnen met het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het centrum Balk. Vandaag w...
lees meer »
26-02-2016
Murk de Jong wordt interim-directeur Stichting DBF
Het bestuur van Stichting DBF heeft Murk de Jong uit Drachten aangesteld als interim-directeur. Hij...
lees meer »
01-02-2016
Martin Cnossen neemt per 1 april afscheid van DBF
Na veertien jaren dienst bij Stichting DBF is het nu tijd voor Martin om een nieuwe uitdaging aan te...
lees meer »
12-01-2016
"Sportkantines concurreren kroegen weg"
Sportkantines vormen dankzij de door gemeenten gehanteerde late sluitingstijden oneigenlijke concurr...
lees meer »
29-12-2015
Ferwerters kunnen hun eigen café kopen
Café 't Hoekje nieuw leven inblazen, dat is het doel van vijf ondernemers in Ferwert. Samen met...
lees meer »
03-11-2015
BALK VOORUIT ONDERZOEKT WAARDERING LEEFOMGEVING EN GEBOUWEN
Plaatselijk Belang Balk vooruit voert in samenwerking met Stichting DBF en de Rijksuniversiteit Gron...
lees meer »
08-09-2015
Persbericht Themamiddag Herbestemmen ten Top
Wonen, werken of winkelen in een watertoren? Het kan allemaal! Laat u inspireren tijdens de themamid...
lees meer »
21-07-2015
Symposium Watertorens en lancering website www.herbestemmingnoord.nl
Wonen, werken of winkelen in een watertoren? Het kan allemaal! Laat u inspireren tijdens de themadag...
lees meer »
02-06-2015
DBF doet onderzoek naar schaapskooi Ruinen
Aan de rand van het Dwingelderveld (Drenthe), niet ver van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten...
lees meer »
30-04-2015
zoeken naar nieuwe toekomst trafohuisje Wirdum
DBF heeft samen met dorpsbelang Wirdum een brainstormsessie gehouden over een herbestemming van het...
lees meer »
09-03-2015
Uitnodiging Krimpcafé XL 23 april 2015
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert ook in 2015 op afwisselende locaties in N...
lees meer »
19-02-2015
DBF wordt trekker Kenniscentrum Herbestemming Noord
Vanaf januari 2015 zal DBF het kenniscentrum Herbestemming Noord een nieuw impuls geven. Als project...
lees meer »
19-02-2015
Werkconferentie 'Erfgoed als troef', 16 maart Veenhuizen
Bent u als bestuurder, ambtenaar, projectleider of initiatiefnemer bezig met erfgoed in krimpgebiede...
lees meer »
22-12-2014
Kansen voor Scheepswerf Wolthuis Sappemeer
In het Groningse Sappemeer ligt de gerenoveerde Scheepswerf Wolthuis. De Stichting Historische Schee...
lees meer »
22-12-2014
Onderzoek Ten Boer
Begin 2013 werd Stichting DBF benaderd door de Stichting Vrienden van de Kloosterkerk uit het Gronin...
lees meer »
01-12-2014
Martin houdt referaat tijdens presentatie adviezen Vrijkomend Vastgoed en RIjksvastgoed in beweging
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en het College van Rijksadviseurs presenteren hu...
lees meer »
22-09-2014
Artikel Brede dorpscafé door Martin Cnossen
In dit artikel geeft Martin zijn visie op de toekomst van het dorpscafé. DBF is ondertussen de trots...
lees meer »
22-09-2014
Martin Cnossen bij GP.TV over herbestemmen
Naar aanleiding van de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit waar DBF invulling aan mocht geven heeft GPt...
lees meer »
19-08-2014
Zien en verleiden: Oplossingen voor leegstand in krimpgebied
Leegstand in krimpgebieden gaat natuurlijk over leefbaarheid, over urgentie en noodzaak. Maar er is...
lees meer »
07-07-2014
Dag van de ruimtelijke kwaliteit 2014
Herbestemmen in krimpgebieden gaat natuurlijk over leefbaarheid, over urgentie en noodzaak. Maar er...
lees meer »
26-06-2014
30 juni Noardwest Kafee voor ondernemers
Op 30 juni organiseert Streekwurk Noardwest Fryslân een Noardwest Kafee over sociaal ondernemerschap...
lees meer »
20-05-2014
Martin doet rondje Tjukemar voor Bynt
In de afgelopen aflevering van Bynt bezoekt Martin Cnossen het gebied rond het Tjukemar langs een ou...
lees meer »
27-02-2014
Project MKBGoing biedt workshops digitale marketing aan
Vitaal Hoogeland heeft MKB Going gevraagd deze workshop voor haar achterban te organiseren. De daadw...
lees meer »
11-02-2014
haalbaarheidsonderzoek Harlinger Aardewerkfabriek
Samen met Steunpunt Monumentzorg Fryslân gaat DBF onderzoek doen naar  de haalbaarhei...
lees meer »
06-01-2014
Ambitieuze kunstplannen voor hoge graansilo Bad Nieuweschans
Het monumentale gebouw wordt in de plannen verbouwd tot een 'kunstbaken'. Een externe went...
lees meer »
03-12-2013
Lovende woorden over DBF in juryrapport Anita Andriesenprijs
Martin Cnossen mocht 2 december de Anita Andriesenprijs in ontvangst nemen voor de inzet en resultat...
lees meer »
02-12-2013
DBF winnaar Anita Andriesen oeuvre prijs 2013
Met gepaste trots kunnen wij verkondigen dat DBF de Anita Andriesenprijs 2013 heeft gewonnen. Uit de...
lees meer »
04-11-2013
lees meer »
15-10-2013
Martin Cnossen over Cottage Industry bij Bynt
In de uitzending van Bynt, Omrop Fryslân van 14 oktober gaat Martin in op het concept van Cottage In...
lees meer »
01-10-2013
Martin Cnossen vanaf 30 september vaste gast bij Bynt Omrop Fryslân
Bynt is het nieuwe dagelijkse informatieve programma van Omrop Fryslân. Directeur van DBF, Mart...
lees meer »
26-09-2013
Flyer Aanpak leegstand Winkel overhandigd aan gedeputeerde De Vries
Een gerichte aanpak van winkelleegstand kan tot goede resultaten leiden, als aan een aantal voorwaar...
lees meer »
23-09-2013
Feestelijke opening ‘De Beurs’ op 26 september 2013
Op donderdag 26 september openen gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Maarten Offinga het...
lees meer »
12-09-2013
Presentatie Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân
Op dinsdagmiddag 10 september vond in Sneek (Lokaal 55) de eindpresentatie plaats van het project He...
lees meer »
04-07-2013
Afscheidsfeest van Anno van der Broek
Donderdag 27 juni was het dan zover; de afscheidsreceptie van Anno. Plaats van handeling was Wongema...
lees meer »
25-06-2013
Vertrek van Anno
We kunnen het nog amper geloven, maar over twee dagen nemen wij afscheid van Anno van der Broek...
lees meer »
13-05-2013
Toeristisch visitekaartjessysteem voor Fryslân gaat van start
Het kleine kaartje met het grote bereik
Vanaf nu kunnen ondernemers deelnemen aan het nieuwe toer...
lees meer »
25-04-2013
Open kerken Waddenland in Breede gepresenteerd
Lees het artikel uit de Ommelander van 18 april 2013 over een informatieavond over het pro...
lees meer »
02-04-2013
Jonge ondernemers in leegstaand pand Witmarsum
Het leegstaande winkelpand aan de Arumerweg 13 in Witmarsum heeft een nieuwe bestemming gevonden. Ma...
lees meer »
26-03-2013
Project Open Kerken Waddenland van start
Het aantal Middeleeuwse of Romaanse kerken in Noord-Nederland is uniek in Europa. Inwoners en toeris...
lees meer »
11-03-2013
Arno van Dijk benoemd als nieuw bestuurslid
Per 5 maart 2013 is Arno van Dijk toegestreden tot het bestuur van Stichting DBF.De heer Van Di...
lees meer »
26-02-2013
Onderzoek behoud ontmoetingsplek Borgercompagnie
Borgercompagnie is een lintdorp ontstaan in de 17e eeuw tijdens de vervening. De ontmoetingsplek van...
lees meer »
01-02-2013
Inventarisatie industrieel erfgoed Fryslân nog niet echt op stoom
De inventarisatie van industrieel erfgoed in Fryslân is eind december gestart. Dit heeft tot nu toe...
lees meer »
18-12-2012
Inventarisatie industrieel Erfgoed Fryslan
In opdracht van de provincie Fryslân vindt er een inventarisatie plaats van al het industrieel erfgo...
lees meer »
15-11-2012
DBF zoekt nieuw bestuurslid (update: reactietermijn is verlopen)
Stichting DBF zoekt een nieuw bestuurslid per 2013. Het bestuur van DBF bepaalt, samen met de direct...
lees meer »
12-11-2012
Goed Ondernemen in Noord Groningen door slimmer te werken
MKB Going brengt deze winter een aantal workshops vanuit de stad naar de ondernemers in Noord Gronin...
lees meer »
08-11-2012
Succesvolle informatieavond Stadsherberg Sloten
Voorzichtige start uitwerking plannen

Woensdagavond 7 november was er in caf...
lees meer »
18-10-2012
DBF zoekt ondernemers voor Stadsherberg Sloten
Stichting DBF zoekt ondernemers voor de Stadsherberg in Sloten. Hiermee geeft DBF uitvoering aan het...
lees meer »
02-10-2012
Flyer nieuw beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing in De Wolden
Het aantal agrarische bedrijven loopt terug. Dat leidt ertoe dat steeds meer agrarische bedrijfsgebo...
lees meer »
11-09-2012
Bedrijfsverzamelpand Kloosterburen
In het pand zijn diverse organisaties en bedrijven gehuisvest, zoals een huisartsenpraktijk, een kap...
lees meer »
16-07-2012
Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân vernieuwd
De vernieuwing van het Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân is bijna voltooid. Na bijna 10 jaar was h...
lees meer »
21-06-2012
Martin Cnossen bij Omrop Fryslân over pandenproject in Súdwest-Fryslân en ons pand in Alde Leie
Omrop Fryslân heeft afgelopen dinsdag een item gemaakt over het panden-project in Súdwest-Fryslân. M...
lees meer »
19-06-2012
Pand zoekt ondernemer in Zuidwest-Friesland
Bent u ondernemer en zoekt u ruimte? Of kent u een ondernemer? In watersportregio Zuidwest-Friesland...
lees meer »
04-06-2012
spotje van DBF over Ouwesyl
In het kader van 'Doch it foar dyn doarp' van Omrop Fryslân heeft DBF een spotje laten maken over de...
lees meer »
27-03-2012
Tourist Info Fryslân introduceert informatiepunten bij ondernemers
Met de lancering van de website www.visitekaartjesfryslan.nl zijn Tourist Info Fryslân en...
lees meer »
14-02-2012
Toekomstbestendig ondernemen met de Veencompagnie
Voor de derde keer op een rij heeft DBF vanuit het project Veencompagnie een netwerkdag voor onderne...
lees meer »
13-02-2012
3e R&T ondernemersbeurs Hunzevallei groot succes
Afgelopen donderdag 9 februari was alweer de 3e R&T ondernemersbeurs in de Hunzevallei. Dit jaar was...
lees meer »
02-02-2012
DBF begeleidt herbestemming Bleekerseiland in Meppel
Bleekerseiland is een schiereilandje midden in de historische kern van Meppel. Op het eiland staan m...
lees meer »
29-11-2011
Glamping in Littenseradiel
Plattelandsgemeente Littenseradiel heeft alles in zich om van ‘glamping', ofwel glamorous kamperen,...
lees meer »
15-11-2011
Artikel over Zorgsuper in Woldendorp van Groninger Thuis
In Woldendorp loopt een speciaal leefbaarheids project gerund door het echtpaar Pauline en Jaap...
lees meer »
10-11-2011
Dorpscafé Eext met dorpshuisfunctie
Het dorpscafé in Eext, beter bekend als Café Centrum, als dorpshuis.
lees meer »
25-07-2011
Nieuw fietsroutenetwerk krijgt warm welkom
350 kilometer fietsplezier in de Noordoostpolder

Met een zonnige fietstocht openden gedeputee...
lees meer »
18-07-2011
350 kilometer fietsplezier in de Noordoostpolder
Donderdag 21 juli vindt bij de Poldertoren in Emmeloord de officiële opening van het nieuwe fietsrou...
lees meer »
14-07-2011
heropening dorpscafé Alde Leie
Vrijdagmiddag 15 jullie om 16.30 uur opent Hans Konst officieel het dorpscafé in het Friese dorpje A...
lees meer »
31-05-2011
kunstmarkt Dieversluis
Het gebied rond de Dieversluis in Dieverbrug aan de Drentsche Hoofdvaart wordt getransformeerd tot e...
lees meer »
28-04-2011
Fietsroutenetwerk als kans voor ondernemers
ONDERNEMERSOCHTEND OVER HET FIETSROUTENETWERK NOP-URK

Op 11 mei van 9.00-12.00 is er een info...
lees meer »
10-03-2011
boekin1dag; snijvlak cultuurhistorisch erfgoed, economie en Recreatie en toerisme
Tijdens een sessie in het Karmel klooster in Drachten hebben 15 specialisten op het gebied van cultu...
lees meer »
21-02-2011
Bijeenkomst 'Het Merk Ik' groot succes in cowerk058
afgelopen donderdag organiseerde Michiel Postma, huurder en cowerker aan Zuidergrachtswal in Leeuwar...
lees meer »
20-01-2011
DBF maakt co-werken mogelijk
DBF start een nieuw concept in Leeuwarden op het gebied van bedrijfshuisvesting. Stichting DBF heeft...
lees meer »
06-01-2011
Nieuwe website DBF
Stichting DBF presenteert haar nieuwe website. Op deze site kunt u veel informatie vinden over onze...
lees meer »