DBF geeft mede uitvoering aan project Team Langdurige leegstand Sudwest Fryslân

11-04-2016

Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de gemeente de aanzet om langdurige leegstand aan te pakken. In de notitie “Taakkracht Leegstand” wordt de volgende probleemstelling geformuleerd: “Er is een impuls nodig om de leegstand aan te pakken. Omdat het merendeel van de panden in particulier eigendom is, zijn er mensen nodig die de eigenaren kunnen bijstaan of die vraag en aanbod bijeen kunnen brengen. Om deze taken goed uit te voeren zijn uiteenlopende kwaliteiten nodig”.

De gemeente heeft zich gerealiseerd dat de aanpak van leegstand vraagt om dermate uiteenlopende kwaliteiten dat dit niet door één persoon/organisatie kan worden opgepakt. De gemeente heeft dan ook besloten om met twee partijen te werken. De gemeente zelf die een interne accountmanager inzet als aanspreekpunt bij de gemeente en als procesregisseur functioneert. Een tweede partij als externe accountmanager; deze persoon of organisatie is aanspreekpunt overal buiten de gemeente, een soort makelaar plus. De partijen samen vormen het Team Langdurige Leegstand.
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) heeft opdracht gekregen deze rol van ‘makelaar plus’ te vervullen. Deze rol houdt in dat het KHN proactief in gesprek gaat en blijft met externe partijen zoals makelaars, ontwikkelaars, corporaties, intermediairs en particuliere eigenaren, dorps- en wijkverenigingen waar sprake is van leegstandsproblemen. Tevens dat zij ruimtezoekers en ruimteaanbieders bijeen brengt en meedenkt en adviseert over de invulling van leegstand in de breedste zin van het woord.
Namens Herbestemming Noord zal Dennis Mous van DBF de rol vervullen van 'makelaar plus'.
Deel dit artikel: