over herbestemming historisch erfgoed

Kansen benutten via herbestemming van historisch erfgoed
Nieuwe ondernemersinitiatieven kunnen in Noord-Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling. Maar ‘nieuw’ kan in deze traditierijke regio ook voortkomen uit ‘oud’: uit cultureel en historisch erfgoed. Als hét kenniscentrum voor leefbaarheidprojecten in Noord-Nederland vervult Stichting DBF hierin een stimulerende rol. Wij begeleiden uiteenlopende herbestemmingprojecten voor historisch erfgoed.

________________________________________________________________________________
12-05-2010
'Fijnfabriek' Erica (1912)
lees meer »
06-01-2014
Ambitieuze kunstplannen voor hoge graansilo Bad Nieuweschans
Het monumentale gebouw wordt in de plannen verbouwd tot een 'kunstbaken'. Een externe went...
lees meer »
22-09-2014
Artikel Brede dorpscafé door Martin Cnossen
In dit artikel geeft Martin zijn visie op de toekomst van het dorpscafé. DBF is ondertussen de trots...
lees meer »
03-11-2015
BALK VOORUIT ONDERZOEKT WAARDERING LEEFOMGEVING EN GEBOUWEN
Plaatselijk Belang Balk vooruit voert in samenwerking met Stichting DBF en de Rijksuniversiteit Gron...
lees meer »
07-07-2014
Dag van de ruimtelijke kwaliteit 2014
Herbestemmen in krimpgebieden gaat natuurlijk over leefbaarheid, over urgentie en noodzaak. Maar er...
lees meer »
02-02-2012
DBF begeleidt herbestemming Bleekerseiland in Meppel
Bleekerseiland is een schiereilandje midden in de historische kern van Meppel. Op het eiland staan m...
lees meer »
02-06-2015
DBF doet onderzoek naar schaapskooi Ruinen
Aan de rand van het Dwingelderveld (Drenthe), niet ver van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten...
lees meer »
11-04-2016
DBF geeft mede uitvoering aan project Team Langdurige leegstand Sudwest Fryslân
Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de g...
lees meer »
19-02-2015
DBF wordt trekker Kenniscentrum Herbestemming Noord
Vanaf januari 2015 zal DBF het kenniscentrum Herbestemming Noord een nieuw impuls geven. Als project...
lees meer »
18-10-2012
DBF zoekt ondernemers voor Stadsherberg Sloten
Stichting DBF zoekt ondernemers voor de Stadsherberg in Sloten. Hiermee geeft DBF uitvoering aan het...
lees meer »
23-09-2013
Feestelijke opening ‘De Beurs’ op 26 september 2013
Op donderdag 26 september openen gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Maarten Offinga het...
lees meer »
26-09-2013
Flyer Aanpak leegstand Winkel overhandigd aan gedeputeerde De Vries
Een gerichte aanpak van winkelleegstand kan tot goede resultaten leiden, als aan een aantal voorwaar...
lees meer »
02-10-2012
Flyer nieuw beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing in De Wolden
Het aantal agrarische bedrijven loopt terug. Dat leidt ertoe dat steeds meer agrarische bedrijfsgebo...
lees meer »
02-07-2010
Franeker - kantoorpand
Prins Hendrikkade 3-3d
8801 JK FranekerVerkocht
lees meer »
11-02-2014
haalbaarheidsonderzoek Harlinger Aardewerkfabriek
Samen met Steunpunt Monumentzorg Fryslân gaat DBF onderzoek doen naar  de haalbaarhei...
lees meer »
18-12-2012
Inventarisatie industrieel Erfgoed Fryslan
In opdracht van de provincie Fryslân vindt er een inventarisatie plaats van al het industrieel erfgo...
lees meer »
01-02-2013
Inventarisatie industrieel erfgoed Fryslân nog niet echt op stoom
De inventarisatie van industrieel erfgoed in Fryslân is eind december gestart. Dit heeft tot nu toe...
lees meer »
02-04-2013
Jonge ondernemers in leegstaand pand Witmarsum
Het leegstaande winkelpand aan de Arumerweg 13 in Witmarsum heeft een nieuwe bestemming gevonden. Ma...
lees meer »
20-05-2010
Kantoorboekenfabriek Scheepstra (1917)
lees meer »
11-11-2010
Leeuwarden Scheepstra
Zuidergrachtswal 18
8933 AE Leeuwarden

lees meer »
03-12-2013
Lovende woorden over DBF in juryrapport Anita Andriesenprijs
Martin Cnossen mocht 2 december de Anita Andriesenprijs in ontvangst nemen voor de inzet en resultat...
lees meer »
22-09-2014
Martin Cnossen bij GP.TV over herbestemmen
Naar aanleiding van de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit waar DBF invulling aan mocht geven heeft GPt...
lees meer »
01-10-2013
Martin Cnossen vanaf 30 september vaste gast bij Bynt Omrop Fryslân
Bynt is het nieuwe dagelijkse informatieve programma van Omrop Fryslân. Directeur van DBF, Mart...
lees meer »
20-05-2014
Martin doet rondje Tjukemar voor Bynt
In de afgelopen aflevering van Bynt bezoekt Martin Cnossen het gebied rond het Tjukemar langs een ou...
lees meer »
05-01-2011
Nieuweschans - locomotiefremise
08-12-2016
Ondernemerschap én passie vaste ingrediënten voor succesvol herbestemmen
De combinatie van ondernemerschap én een herbestemd pand vraagt nogal wat van je als initiatiefnemer...
lees meer »
25-04-2013
Open kerken Waddenland in Breede gepresenteerd
Lees het artikel uit de Ommelander van 18 april 2013 over een informatieavond over het pro...
lees meer »
07-04-2016
Oplevering eindrapport Herverkaveling Balk
In januari 2015 begonnen met het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het centrum Balk. Vandaag w...
lees meer »
20-05-2010
Pakhuis De Factorij (1876)
lees meer »
08-09-2015
Persbericht Themamiddag Herbestemmen ten Top
Wonen, werken of winkelen in een watertoren? Het kan allemaal! Laat u inspireren tijdens de themamid...
lees meer »
12-09-2013
Presentatie Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân
Op dinsdagmiddag 10 september vond in Sneek (Lokaal 55) de eindpresentatie plaats van het project He...
lees meer »
08-11-2012
Succesvolle informatieavond Stadsherberg Sloten
Voorzichtige start uitwerking plannen

Woensdagavond 7 november was er in caf...
lees meer »
11-11-2010
Tzummarum - Kantoorpand
Stasjonswei 1 8851EX Tzummarum 

Verkocht
lees meer »
09-03-2015
Uitnodiging Krimpcafé XL 23 april 2015
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert ook in 2015 op afwisselende locaties in N...
lees meer »
19-02-2015
Werkconferentie 'Erfgoed als troef', 16 maart Veenhuizen
Bent u als bestuurder, ambtenaar, projectleider of initiatiefnemer bezig met erfgoed in krimpgebiede...
lees meer »
19-08-2014
Zien en verleiden: Oplossingen voor leegstand in krimpgebied
Leegstand in krimpgebieden gaat natuurlijk over leefbaarheid, over urgentie en noodzaak. Maar er is...
lees meer »
30-04-2015
zoeken naar nieuwe toekomst trafohuisje Wirdum
DBF heeft samen met dorpsbelang Wirdum een brainstormsessie gehouden over een herbestemming van het...
lees meer »