over subsidietrajecten

Kansen benutten via subsidietrajecten
Nieuwe initiatieven kunnen in Noord-Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling. Subsidiegelden geven hierbij vaak de doorslag. Als hét kenniscentrum voor leefbaarheidprojecten in Noord-Nederland vervult Stichting DBF hierin een stimulerende rol. Wij begeleiden uiteenlopende projecten op het gebied van subsidieverwerving.

________________________________________________________________________________