Polls

Nieuwsbrief en Poll
Binnenkort zal DBF regelmatig een nieuwsbrief versturen. Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van onze activiteiten op het gebied van leefbaarheid in Noord Nederland. Wij horen graag van u over welke onderwerpen u op de hoogte wil worden gehouden.

Vandaar dat wij ook een poll hebben opgesteld. Vult u deze in en wij houden rekening met uw wensen in de volgende e-nieuwsbrief.
Poll
Welk onderwerp ziet u graag in de volgende e-nieuwsbrief uitgelicht?
onderwerpen :
ondersteuning ondernemers
Dorpscafés
DBF en toerisme & recreatie
Herbestemming historisch erfgoed
 
 
 
Opmerkingen over onze nieuwsbrief
Heeft u nog opmerkingen over de nieuwsbrief dan horen wij dit graag. Over de inhoud of juist de vormgeving, het maakt niet uit. U kunt uw opmerkingen hieronder plaatsen. ALvast dank voor uw input.
opmerkingen over nieuwsbrief: