over bedrijvigheid en ondernemen

Kansen benutten via bedrijvigheid en ondernemen
Nieuwe ondernemersinitiatieven kunnen in Noord-Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling. Als hét kenniscentrum voor leefbaarheidprojecten in Noord-Nederland vervult Stichting DBF hierin een stimulerende rol. Wij begeleiden uiteenlopende projecten op het gebied van bedrijvigheid en ondernemen.

______________________________________________________________________________
evenementenborden jubbega eo
07-04-2016
Oplevering eindrapport Herverkaveling Balk
In januari 2015 begonnen met het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het centrum Balk. Vandaag w...
lees meer »
29-12-2015
Ferwerters kunnen hun eigen café kopen
Café 't Hoekje nieuw leven inblazen, dat is het doel van vijf ondernemers in Ferwert. Samen met...
lees meer »
26-06-2014
30 juni Noardwest Kafee voor ondernemers
Op 30 juni organiseert Streekwurk Noardwest Fryslân een Noardwest Kafee over sociaal ondernemerschap...
lees meer »
27-02-2014
Project MKBGoing biedt workshops digitale marketing aan
Vitaal Hoogeland heeft MKB Going gevraagd deze workshop voor haar achterban te organiseren. De daadw...
lees meer »
11-02-2014
haalbaarheidsonderzoek Harlinger Aardewerkfabriek
Samen met Steunpunt Monumentzorg Fryslân gaat DBF onderzoek doen naar  de haalbaarhei...
lees meer »
26-09-2013
Flyer Aanpak leegstand Winkel overhandigd aan gedeputeerde De Vries
Een gerichte aanpak van winkelleegstand kan tot goede resultaten leiden, als aan een aantal voorwaar...
lees meer »
23-09-2013
Feestelijke opening ‘De Beurs’ op 26 september 2013
Op donderdag 26 september openen gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Maarten Offinga het...
lees meer »
02-04-2013
Jonge ondernemers in leegstaand pand Witmarsum
Het leegstaande winkelpand aan de Arumerweg 13 in Witmarsum heeft een nieuwe bestemming gevonden. Ma...
lees meer »
26-03-2013
Project Open Kerken Waddenland van start
Het aantal Middeleeuwse of Romaanse kerken in Noord-Nederland is uniek in Europa. Inwoners en toeris...
lees meer »
12-11-2012
Goed Ondernemen in Noord Groningen door slimmer te werken
MKB Going brengt deze winter een aantal workshops vanuit de stad naar de ondernemers in Noord Gronin...
lees meer »
08-11-2012
Succesvolle informatieavond Stadsherberg Sloten
Voorzichtige start uitwerking plannen

Woensdagavond 7 november was er in caf...
lees meer »
18-10-2012
DBF zoekt ondernemers voor Stadsherberg Sloten
Stichting DBF zoekt ondernemers voor de Stadsherberg in Sloten. Hiermee geeft DBF uitvoering aan het...
lees meer »
02-10-2012
Flyer nieuw beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing in De Wolden
Het aantal agrarische bedrijven loopt terug. Dat leidt ertoe dat steeds meer agrarische bedrijfsgebo...
lees meer »
11-09-2012
Bedrijfsverzamelpand Kloosterburen
In het pand zijn diverse organisaties en bedrijven gehuisvest, zoals een huisartsenpraktijk, een kap...
lees meer »
21-06-2012
Martin Cnossen bij Omrop Fryslân over pandenproject in Súdwest-Fryslân en ons pand in Alde Leie
Omrop Fryslân heeft afgelopen dinsdag een item gemaakt over het panden-project in Súdwest-Fryslân. M...
lees meer »
19-06-2012
Pand zoekt ondernemer in Zuidwest-Friesland
Bent u ondernemer en zoekt u ruimte? Of kent u een ondernemer? In watersportregio Zuidwest-Friesland...
lees meer »
14-02-2012
Toekomstbestendig ondernemen met de Veencompagnie
Voor de derde keer op een rij heeft DBF vanuit het project Veencompagnie een netwerkdag voor onderne...
lees meer »
10-10-2011
Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland
In Zuidwest-Friesland staat in sommige kernen het winkelaanbod onder druk. Stoppende winkeliers zijn...
lees meer »
04-10-2011
oprichting Ondernemersfonds Leek
Ondernemersvereniging Leek en de Gemeente Leek hebben de ambitie om hun samenwerking steviger vorm e...
lees meer »
14-07-2011
heropening dorpscafé Alde Leie
Vrijdagmiddag 15 jullie om 16.30 uur opent Hans Konst officieel het dorpscafé in het Friese dorpje A...
lees meer »
10-01-2011
MKB-GOING
GOING staat voor Goed Ondernemen In Noord Groningen. Doelstelling van MKB Going is: ‘Het verbreden e...
lees meer »
12-05-2010
MKB-ideeënmotor
lees meer »